سیدمحمد مستولی زاده

درباره من

دکتر سیدمحمد مستولی زاده
image

استادیار گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1395

دکتری

دانشگاه اصفهان

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1383-1387

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

تجارب

1390-1396

مدرس دروس اقتصاد

دانشگاه اصفهان- دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان

1388

همکار در طرح پژوهشی تحلیل آثار اقتصادی حداقل دستمزد و پیش بینی آن برای سال 1389

موسسه کار و تامین اجتماعی

1391

همکار در طرح پژوهشی سند آمایش استان اصفهان

استانداری اصفهان

1390

همکار در طرح پژوهشی تهیه سند اشتغال و سرمایه گذاری استان اصفهان

استانداری اصفهان

1397

مجری طرح پژوهشی بررسی فضایی اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در استان اصفهان

موسسه کار و تامین اجتماعی

1396

مجری طرح پژوهشی تحلیل آثار حداقل دستمزد و پیش بینی آن برای سال 1396

موسسه کار و تامین اجتماعی

1394

مجری طرح پژوهشی گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه تولید پنتان عسلویه

اصفهان

1394

مجری طرح پژوهشی تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه فولاد آباده

اصفهان

1394

تالیف کتاب اقتصاد کلان کمک آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

انتشارات دانش پژوهان

1392

ترجمه کتاب اقتصاد خرد پیشرفته نوشته رنی و جهل

انتشارات نور علم

این کتاب منبع اقتصاد خرد دوره دکتری در بسیاری از دانشگاه های معتبر کشور مانن دانشگاه اصفهان و .... می باشد.

1393

تالیف کتاب اقتصاد خرد کمک آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

انتشارات دانش پژوهان

1393-1397

سرپرست ارزیابی طرح ها و تامین مالی در شرکت های فولادی

اصفهان

1397 تاکنون

استادیار دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مفاهیم و نظریه های توسعه اقتصادی

مشاوره تامین مالی پروژه ها

تهیه گزارش توجیه فنی - اقتصادی پروژه ها

اولویت های پژوهشی

مباحث اقتصاد بخش عمومی و دولت

مباحث اقتصاد توسعه

اقتصاد نهادی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
راهبرد توسعه(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*, مهران منتظری, ساناز سعدالدین
اثر ترکیب مالیاتی بر سهم موجودی سرمایه خالص بخش صنعت با رویکرد ARDL
سیاست های مالی و اقتصادی(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*, مهران منتظری
اثر ترکیب مالیاتی بر سهم موجودی سرمایه خالص بخش صنعت با رویکرد ARDL
سیاست های مالی و اقتصادی(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*, مهران منتظری
بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال های 1980-2016
راهبرد توسعه(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*
بررسی رابطه اقتصاد زیرزمینی با بخش گردشگری در کشورهای OECD
اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه با محوریت چالش ها و راهبردها(2019-10-02)
^سیدمحمد مستولی زاده
دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی
دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت(2019-10-02)
^عبدالمحمد کاشیان, ^سیدمحمد مستولی زاده
اثر توسعه واسطه های مالی بر گردشگری، با هدف خروج از اقتصاد تک محصولی
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^سیدمحمد مستولی زاده*
تاثيردرآمدهاي نفت براقتصادغيررسمي دركشورهاي صادركننده نفت
شهروي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اقتصاد کشاورزی-عباسی+عسگری- واردات محصولات کشاورزی   (5 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-زهرا کرمانی-گل و گیاه   (5 بار دانلود)
اقتصاد ایران-یاسین مژدی- توزیع درآمد   (4 بار دانلود)
اقتصاد ایران- حیدر سعیدی- قاچاق   (5 بار دانلود)
اقتصاد ایران- مهدی نجفی- رانت و انحصار   (4 بار دانلود)
اقتصاد ایران- سوگند مداح- نرخ مشارکت زنان   (4 بار دانلود)
اقتصاد ایران-سلمان خسروی- نقش نهادها در افزایش سر   (4 بار دانلود)
اقتصاد ایران-رانت و انحصار-مهدی نجفی   (12 بار دانلود)
اقتصاد ایران-رانت و انحصار-مهدی نجفی   (8 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-قالی و فرش-محمد حسین عرب   (12 بار دانلود)
اقتصاد ايران-يارانه- خانم ميرزايي   (9 بار دانلود)
اقتصاد ايران-يارانه- خانم تبيانيان   (12 بار دانلود)
اقتصاد ايران- فقر- مرتضي شهرابي   (9 بار دانلود)
اقتصاد ايران-پوپوليسم- زهرا كرماني   (9 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- پسته- سعيده عرب   (8 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- بررسي بودجه جهاد كشاورزي- ايماني+نورانيان   (11 بار دانلود)
اقتصاد ايران- درآمد مالياتي+فرار مالياتي- محمد حسين عرب   (20 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- شيلات- ياسين مژدي   (10 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- عسل- خانم سحر شبستاني   (15 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- خرما- خانم پارميدا هاديان   (16 بار دانلود)
اقتصاد ايران- فساد اقتصادي- نيلوفر مالكي   (13 بار دانلود)
اقتصاد ايران-نوسانات بورس- ابوالفضل طاهريان   (18 بار دانلود)
اقتصاد ايران- مخارج دولت- خانم ارجنه   (17 بار دانلود)
اقتصاد ايران-اعتبارات بانكي- خانم مومني   (12 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي-محصول مركبات- نيلوفر ملكي   (17 بار دانلود)
اقتصاد ايران- آموزش- پارميدا هاديان   (18 بار دانلود)
اقتصاد ايران- اقتصاد سياسي- خانم سعيده عرب   (15 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي-مهدي نجفي- محصول برنج   (17 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- گندم- حيدر سعيدي   (24 بار دانلود)
اصلاح سياست اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت- خانم علايي پور   (15 بار دانلود)
محيط زيست   (89 بار دانلود)
شتاب بخشیدن به توسعه   (50 بار دانلود)
تابع رفاه اجتماعی-خرد 3   (145 بار دانلود)
افزایش قیمت حامل های انرژی   (67 بار دانلود)
وضعیت تولید عسل   (65 بار دانلود)
تولید مرکبات   (293 بار دانلود)
صادرات پسته   (65 بار دانلود)
آلودگی محیط زیست   (59 بار دانلود)
فرار مالیاتی   (93 بار دانلود)
گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی   (85 بار دانلود)
بازار ارز در ایران   (133 بار دانلود)
یارانه نقدی   (121 بار دانلود)
خصوصی سازی   (142 بار دانلود)
تحلیل وضعیت جمعیت کشور   (131 بار دانلود)
تحليل وضعيت آموزشي كشور   (140 بار دانلود)
تحليل وضعيت سياسي در ايران(كمالي- محمدي)   (109 بار دانلود)
نظام سياسي و توسعه اقتصادي   (138 بار دانلود)
بنزین   (122 بار دانلود)
بودجه 98   (109 بار دانلود)
ساختار جمعیتی ایران   (113 بار دانلود)
نظام آموزشي   (1617 بار دانلود)
خصوصي سازي   (152 بار دانلود)
اقتصاد خرد 3-بخش اول اقتصاد رفاه   (1517 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده اقتصاد و مدیریت-گروه اقتصاد
mostolizadeh@semnan.ac.ir
982331532585+

فرم تماس