سیدمحمد مستولی زاده

درباره من

دکتر سیدمحمد مستولی زاده
image

استادیار گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1395

دکتری

دانشگاه اصفهان

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1383-1387

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

تجارب

1390-1396

مدرس دروس اقتصاد

دانشگاه اصفهان- دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان

1388

همکار در طرح پژوهشی تحلیل آثار اقتصادی حداقل دستمزد و پیش بینی آن برای سال 1389

موسسه کار و تامین اجتماعی

1391

همکار در طرح پژوهشی سند آمایش استان اصفهان

استانداری اصفهان

1390

همکار در طرح پژوهشی تهیه سند اشتغال و سرمایه گذاری استان اصفهان

استانداری اصفهان

1397

مجری طرح پژوهشی بررسی فضایی اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در استان اصفهان

موسسه کار و تامین اجتماعی

1396

مجری طرح پژوهشی تحلیل آثار حداقل دستمزد و پیش بینی آن برای سال 1396

موسسه کار و تامین اجتماعی

1394

مجری طرح پژوهشی گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه تولید پنتان عسلویه

اصفهان

1394

مجری طرح پژوهشی تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه فولاد آباده

اصفهان

1394

تالیف کتاب اقتصاد کلان کمک آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

انتشارات دانش پژوهان

1392

ترجمه کتاب اقتصاد خرد پیشرفته نوشته رنی و جهل

انتشارات نور علم

این کتاب منبع اقتصاد خرد دوره دکتری در بسیاری از دانشگاه های معتبر کشور مانن دانشگاه اصفهان و .... می باشد.

1393

تالیف کتاب اقتصاد خرد کمک آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

انتشارات دانش پژوهان

1393-1397

سرپرست ارزیابی طرح ها و تامین مالی در شرکت های فولادی

اصفهان

1397 تاکنون

استادیار دانشگاه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مفاهیم و نظریه های توسعه اقتصادی

تهیه گزارش توجیه فنی - اقتصادی پروژه ها

مشاوره تامین مالی پروژه ها

اولویت های پژوهشی

مباحث اقتصاد بخش عمومی و دولت

مباحث اقتصاد توسعه

اقتصاد نهادی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
رابطه شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2021)
^سیدمحمد مستولی زاده*, 9811490009
تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
راهبرد توسعه(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*, مهران منتظری, ساناز سعدالدین
اثر ترکیب مالیاتی بر سهم موجودی سرمایه خالص بخش صنعت با رویکرد ARDL
سیاست های مالی و اقتصادی(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*, مهران منتظری
بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال های 1980-2016
راهبرد توسعه(2020)
^سیدمحمد مستولی زاده*
بررسی رابطه اقتصاد زیرزمینی با بخش گردشگری در کشورهای OECD
اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه با محوریت چالش ها و راهبردها(2019-10-02)
^سیدمحمد مستولی زاده
دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی
دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت(2019-10-02)
^عبدالمحمد کاشیان, ^سیدمحمد مستولی زاده
اثر توسعه واسطه های مالی بر گردشگری، با هدف خروج از اقتصاد تک محصولی
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^سیدمحمد مستولی زاده*
تاثيردرآمدهاي نفت براقتصادغيررسمي دركشورهاي صادركننده نفت
شهروي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پويايي هاي اثر تورم در بحراني شدن صندوق هاي بازنشستگي
صيامي علي ، مقطع : دكتري
اثر اقتصاد دانش بنيان بر شاخص فلاكت
سيلسپور معصومه(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سياست پولي و رفاه اجتماعي در ايران
مومني مونا(تاریخ دفاع: 1400/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر برابري جنسيتي بر شاخص پيچيدگي اقتصادي در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
ارتباط متقابل شاخص قيمت مسكن با نرخ بهره، تورم و توليد در اقتصاد ايران
سلطانيان اميرمهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
ررسي رابطه علي توسعه پايدار و پيچيدگي اقتصادي
مقايسه اثر شاخص هاي عمق مالي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
تدوین سه بند از برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی 188 روستای شهر اصفهان
(2021-09-22 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
الودگی آب- اقتصاد منابع طبیعی- خانم کاشیان و خیرالدین   (128 بار دانلود)
شیلات- اقتصاد منابع طبیعی- خانم آریا منش و ایمانی   (28 بار دانلود)
اقتصاد ایران- نرخ ارز   (88 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- گندم   (110 بار دانلود)
اقتصاد ایران- اشتغال زایی- خانم کاظمی   (78 بار دانلود)
اقتصاد ایران- چرخه های اعتباری اقتصاد ایران   (109 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی-هزینه های تولید در صنعت- لطفی و با صفا   (92 بار دانلود)
اقتصاد ایران-خانم جاوید-سیاست های مالیاتی   (109 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی- صادرات کالاهای صنعتی   (99 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- خشکبار- احمدی و منشوری   (97 بار دانلود)
اقتصاد ایران- نرخ سود بانکی- جهان شیر و ذاکریان   (107 بار دانلود)
اقتصاد ایران- قیمت گذاری حامل های انرژی- نورانیان و ایمانی   (69 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- بیگی و فدایی باشی- دام و طیور   (132 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- خانم ها جهان شیر و ذاکریان- شترمرغ   (93 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی- خانم ها صمدیان و مرادی- تابع کاب داگلاس   (102 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی- آقایان خلیلی و نجفی- مدل رهبری قیمت   (86 بار دانلود)
اقتصاد ایران- آقای احمدی و منشوری-بازار بورس   (94 بار دانلود)
اقتصاد ایران- خانم بیگی و فدایی باشی- بدهی دولت به بانک مرکزی   (133 بار دانلود)
اقتصاد ایران- استقلال بانک مرکزی- خانم کاشیان و خیرالدین   (247 بار دانلود)
اقتصاد ایران- خانم رضایی پور- سیاست مالی در ایران   (97 بار دانلود)
اقتصاد ایران- خانم صمدیان و بازگلی- درآمدهای نفتی   (154 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- خانم کاشیان و خیرالدین- دانه های روغنی   (243 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی- تاثیر انحصار بر بانکداری -خانم آریامنش و ملکی   (128 بار دانلود)
اقتصاد ایران- عوامل موثر بر کسری بودجه-خانم کشاورز و آقای علیمردانی   (102 بار دانلود)
اقتصاد ایران-خانم ثاقبی-اهمیت صنعت نفت بر تولید و اشتغال   (102 بار دانلود)
اقتصاد ایران-تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید- خانم آریا منش و صادقی   (107 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-کالای پسته-خانم میرزایی و آقای محمدی   (110 بار دانلود)
اقتصاد ایران- خانم جز- نقش تصمیمات دستوری دولت   (99 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی-آقایان سعیدی و مژدی- تاثیر مالیات و یارانه در کاهش آلودگی صنعت   (117 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-آقای لطفی و خانم صادقی- کالاهای اساسی کشاورزی و واردات و صادرات آن ها   (114 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی- بررسی مزیت نسبی پسته-خانم میرزایی و آقای محمدی   (102 بار دانلود)
اقتصاد صنعتی. تاثیر انحصار بر بازار خودرو. خانم ها تندسته و ذوالفقاری   (104 بار دانلود)
اقتصاد ایران. کسری بودجه-خانم کشاورز و آقای علیمردانی   (118 بار دانلود)
اقتصاد ایران.صادرات غیر نفتی. آقای پورباقریان   (122 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه-زيرساخت آموزشي و غني سازي كودكان- خانم دوشابچي   (224 بار دانلود)
اقتصاد توسعه- حس نسبت و توسعه- خانم ها: رسولي-خيرالدين   (252 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه-گفتگو و توسعه- خانم ها: كشاورز- كاشيان   (302 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه-كودكان- خانم فدايي باشي و خانم بيگي   (206 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه-پايداري ملي- خانم عسگري   (290 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه-هويت شهروندي-آقاي لطفي و خانم تندسته   (182 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه- دين و توسعه- آقاي حيدري و مرادي   (204 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه- دموكراسي-آقاي باصفا و خانم بازگلي   (210 بار دانلود)
درس اقتصاد توسعه- آموزش- خانم صمديان و اسماعيل پور   (219 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-عباسی+عسگری- واردات محصولات کشاورزی   (225 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-زهرا کرمانی-گل و گیاه   (282 بار دانلود)
اقتصاد ایران-یاسین مژدی- توزیع درآمد   (251 بار دانلود)
اقتصاد ایران- حیدر سعیدی- قاچاق   (271 بار دانلود)
اقتصاد ایران- مهدی نجفی- رانت و انحصار   (238 بار دانلود)
اقتصاد ایران- سوگند مداح- نرخ مشارکت زنان   (249 بار دانلود)
اقتصاد ایران-سلمان خسروی- نقش نهادها در افزایش سر   (235 بار دانلود)
اقتصاد ایران-رانت و انحصار-مهدی نجفی   (207 بار دانلود)
اقتصاد ایران-رانت و انحصار-مهدی نجفی   (289 بار دانلود)
اقتصاد کشاورزی-قالی و فرش-محمد حسین عرب   (303 بار دانلود)
اقتصاد ايران-يارانه- خانم ميرزايي   (238 بار دانلود)
اقتصاد ايران-يارانه- خانم تبيانيان   (317 بار دانلود)
اقتصاد ايران- فقر- مرتضي شهرابي   (238 بار دانلود)
اقتصاد ايران-پوپوليسم- زهرا كرماني   (246 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- پسته- سعيده عرب   (267 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- بررسي بودجه جهاد كشاورزي- ايماني+نورانيان   (239 بار دانلود)
اقتصاد ايران- درآمد مالياتي+فرار مالياتي- محمد حسين عرب   (229 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- شيلات- ياسين مژدي   (237 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- عسل- خانم سحر شبستاني   (272 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- خرما- خانم پارميدا هاديان   (331 بار دانلود)
اقتصاد ايران- فساد اقتصادي- نيلوفر مالكي   (235 بار دانلود)
اقتصاد ايران-نوسانات بورس- ابوالفضل طاهريان   (215 بار دانلود)
اقتصاد ايران- مخارج دولت- خانم ارجنه   (262 بار دانلود)
اقتصاد ايران-اعتبارات بانكي- خانم مومني   (282 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي-محصول مركبات- نيلوفر ملكي   (269 بار دانلود)
اقتصاد ايران- اقتصاد سياسي- خانم سعيده عرب   (271 بار دانلود)
اقتصاد ايران- آموزش- پارميدا هاديان   (241 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي-مهدي نجفي- محصول برنج   (227 بار دانلود)
اقتصاد كشاورزي- گندم- حيدر سعيدي   (272 بار دانلود)
اصلاح سياست اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت- خانم علايي پور   (205 بار دانلود)
محيط زيست   (405 بار دانلود)
شتاب بخشیدن به توسعه   (363 بار دانلود)
تابع رفاه اجتماعی-خرد 3   (401 بار دانلود)
افزایش قیمت حامل های انرژی   (325 بار دانلود)
وضعیت تولید عسل   (485 بار دانلود)
تولید مرکبات   (996 بار دانلود)
صادرات پسته   (329 بار دانلود)
آلودگی محیط زیست   (295 بار دانلود)
فرار مالیاتی   (386 بار دانلود)
گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی   (420 بار دانلود)
بازار ارز در ایران   (439 بار دانلود)
یارانه نقدی   (409 بار دانلود)
خصوصی سازی   (475 بار دانلود)
تحلیل وضعیت جمعیت کشور   (461 بار دانلود)
تحليل وضعيت آموزشي كشور   (487 بار دانلود)
تحليل وضعيت سياسي در ايران(كمالي- محمدي)   (380 بار دانلود)
نظام سياسي و توسعه اقتصادي   (483 بار دانلود)
بنزین   (398 بار دانلود)
بودجه 98   (359 بار دانلود)
ساختار جمعیتی ایران   (355 بار دانلود)
نظام آموزشي   (2677 بار دانلود)
خصوصي سازي   (500 بار دانلود)
اقتصاد خرد 3-بخش اول اقتصاد رفاه   (3601 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده اقتصاد و مدیریت-گروه اقتصاد
mostolizadeh@semnan.ac.ir
982331532585+

فرم تماس